Bidden voor vijanden

Het is opmerkelijk hoe sommige christenen in Egypte de haat die ze van de zijde van moslims ondervinden beantwoorden. Nu de Moslim Broeders onder het mom van vredelievendheid dood en verderf zaaien in Egypte, zijn er christenen die voor hun vijanden bidden. Ik kreeg een mail hierover van een bevriende relatie, een christelijke uitgever uit Kaïro, Sami Yacoub. Enkele jaren geleden ontving ik hem in onze pastorie aan de Patijnweg, om te spreken over een geschenk van honderdduizend exemplaren van de Vertellingen bij de Bijbel die hij verspreidt in Arabische landen. Na de politieke omwentelingen van het laatste jaar kwam hij met andere christenen in groot gevaar. We lezen veel over Koptische kerken en helaas zijn er ook christenen die in de geweldsspiraal meegezogen dreigen te worden, maar er zijn ook Bijbelgetrouwe protestantse christenen en van hen hoorde ik dat ze voor hun vijanden bidden. Er waren christelijke jongeren samengekomen in een door moslims verbrand kerkgebouw. Ze zijn gefotografeerd met borden die ze omhoog houden, waarop staat: ‘My terrorist brother, I came today to pray for you,’ (mijn terroristenbroeder, vandaag kwam ik om voor je te bidden) en deze foto wordt ook onder moslims verbreid. Ik hoop dat andere christenen in Egypte ook voor hun vijanden bidden; daardoor wordt een indrukwekkend verschil bloot gelegd tussen een fanatieke haatreligie en de ware godsdienst die het behoud van vijanden zoekt. Ik hoorde al van een aantrekkingskracht op minder fanatieke moslims, die kwamen helpen om kerkgebouwen te beschermen. Is het ook niet zo dat in de loop der eeuwen veel mensen voor het Christendom zijn gewonnen door martelaren die het behoud van hun vijanden zochten?

We willen de christenen in Egypte graag steunen. De stichting Ismaël, waar ouderling. A. Moerdijk uit Amersfoort – vroeger scriba van onze gemeente in Goes – secretaris van is, steunt dit werk. Tien deeltjes zijn door Sami Yacoub en zijn helpers in het Arabisch vertaald; ze zijn gecontroleerd door een lid van onze gemeente die de Arabische taal goed beheerst en nu worden ze verbreid in Egypte, Jordanië, Syrië, Irak. Iran en ook in Israël. 

We moeten niet alleen die christenen steunen. Ze mogen in een bepaald opzicht ook een voorbeeld voor ons zijn. Hoe gaan we om met mensen die ons vijandig gezind zijn? Verstaan we de woorden van de Heere Jezus als: ‘Hebt uw vijanden lief; zegent hen die u vervloeken; doet wel dengenen die u haten; en bidt voor degenen die u geweld doen en die u vervolgen’ (Matth. 5:44)?

‘Mijn terroristenbroeder, vandaag kwam ik om voor je te bidden’

C.J. Meeuse

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s