Liefdesdwang Willem Teellinck

Willem Teellinck, Liefdesdwang. De hartveroverende kracht van de liefde van Christus, uit. De Banier, geb.  90 pag. 12,95, ISBN 9789087181031 Het is verblijdend dat er weer een werkje van deze auteur het licht ziet. Ik hoop dat er hierdoor velen bijkomen die de geschriften van onze oudvaders ter hand nemen, want het blijft helaas waar […]

Heel Israël zal behouden worden Bram Maljaars

Heel Israël zal behouden worden Onder deze titel publiceerde dr. Bram Maljaars dit jaar een studie over Romeinen 11:26. Hij  wil in dit boek een complete exegese van dit tesktvers geven en noemt het in zijn aankondiging een verrassing dat de ‘traditionele uitleg van deze uitspraak een nadere precisering en een solide basis verkrijgt’. Daarbij […]

Messiasbelijdende Joden door de eeuwen heen Pieter A. Siebesma

Christelijke Joden of Joodse christenen (Recensie Israëlbode november 2020) Naar aanleiding van het verschijnen van het boek: Messiasbelijdende Joden door de eeuwen heen, dr. Pieter A. Siebesma, uitg. Den Hertog, 199 blz. 13,50. Messiasbelijdende Joden De auteur, dr. Pieter A. Siebesma, hoogleraar godsdienstwetenschappen aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, schrijft met kennis van zaken […]

B.J. Spruyt – School met een hoge opdracht

WORSTELEND ONDERWIJS Recensie voor RD – maart 2021 School met een hoge opdracht, Een geschiedenis van de eerste reformatorische scholengemeenschap in Nederland, de Guido de Brès te Rotterdam (1970-2020) en van het Wartburg College (1995-2020), door Bart Jan Spruyt, De Banier Uitgeverij, geb., 344 pag. 32,50, gesponsorde uitgave. Hoe geef je gestalte aan de dure plicht om […]