‘Zijn bloed kome over ons’ Ds. C.P. de Boer

De reikwijdte van Jezus’ bloed Naar aanleiding van de grote publiciteit in het RD dacht ik een flink boek in handen te krijgen, toen me gevraagd werd deze recensie te schrijven,  maar het gaat slechts om een klein, gelijmd boekje, waarvan de eigenlijke tekst 53 pagina’s beslaat, vele met citaten gevuld. Het betreft een uitgewerkte […]

Franciscus Ridderus (1620-1683) G. Schaap

Aandacht voor Ridderus (Recensie september 2009) Professor van der Linden heeft eens geschreven dat Franciscus Ridderus een ‘aparte, belangwekkende figuur’ was, die verdiende nader bestudeerd te worden, en dat in verband met een dreigende ‘niet-verdiende vergetelheid’ van zijn geschriften. Deze woorden hebben ds. G. Schaap aangezet tot een studie, die voltooid is in een proefschrift […]

Gans Israël Dr. M. van Campen Israëlbode

AANWIJZINGEN VOOR EVANGELIEVERKONDIGING ONDER ISRAÈL Dr. M. van Campen April 2007 Israëlbode Het boek dat voor me ligt, geeft ons een rijke aanwinst voor de bezinning op de Evangelieverkondiging onder het Joodse volk. Hoewel er in onze tijd niet weinig mensen zijn die van dit onderwerp niets willen weten, heeft dr. M. van Campen in […]

Gans Israël Dr. M. van Campen RD

Handboek evangelieverkondiging onder Joden (Recensie RD april 2007 – Gans Israël, Voetiaanse en coccejaanse visies op joden gedurende de zeventiende en achttiende eeuw.) Wie zich tot op heden wilde informeren over de wijze waarop theologen in de zeventiende en achttiende eeuw over het Joodse volk dachten, moest genoegen nemen met vaak summiere, her en der […]

Het Lam overwint Dr. P. de Vries

Dispensationalisme in strijd met gereformeerd belijden Het boek Openbaringen is door fantasierijke geesten al dikwijls misbruikt om hun blauwdrukken te ontwerpen voor de toekomst. Het is een verademing dan eens een boekje onder ogen te krijgen waarin op evenwichtige wijze de duidelijke Bijbelse lijnen, die Augustinus en de reformatoren, maar ook de puriteinen en de […]

In de Kreupelstraat Dr. H.F. Kohlbrugge

Onbekende preken van Kohlbrugge In de Kreupelstraat. Twaalf onbekende preken. Dr. H. F. Kohlbrugge; uitg. Den Hertog; vertaling prof. dr A. De Reuver; 150 blz. geb. € 25,90. Al Gods kinderen worden in de Kreupelstraat opgevoed, heeft Kohlbrugge eens gezegd, om aan te geven hoe ze tobben om voort te gaan als ze het zelf […]

Jesaja 53 en de Joden Ds. W. Silfhout

Jesaja 53 en de Joden Aan de verschillende uitgaven die dominee Silfhout het licht deed zien over Israël, heeft hij een waardevolle toegevoegd in de ordening van de gegevens over de exegese van Jesaja 53, om daardoor onder het huidige Jodendom de Evangelieboodschap beter bespreekbaar te maken. Duidelijk wordt weergegeven hoe rabbijnen in het verleden […]