Een oproep tot verootmoediging en bekering (Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag)

Door op de afbeelding te klikken komt u op de website
waar u de brochure met de preken kunt bestellen.

Een oproep tot verootmoediging en bekering

Auteur: Ds. C.J. Meeuse
Uitgever: Lectori Salutem (Lectori Salutem nr. 172)
ISBN: 978-90-76973-93-7
Druk: eerste
Aantal pagina’s: 34

Deze brochure bevat twee preken die geschikt zijn voor de leesdiensten op de oudejaarsdag 2021 en nieuwjaarsdag 2022.

Ds. Meeuse schreef deze preken in het kader van zijn oproep in het Reformatorisch Dagblad om een bijeenkomst rond corona te beleggen voor verootmoediging en gebed.

In de eerste preek wordt stilgestaan bij Hosea’s oproep tot bekering, met aandacht voor berouw, boete en bekering die nodig zijn. In de tweede preek wordt gehandeld over Gods beloften van levendmaking, vernieuwing en kennis.

Onze hulp is in de Naam des Heeren

BEVESTIGINGSDIENST VAN DS. C.J MEEUSE

door ds. J. Karels 

op 10 september 1997

Exodus 4:12:

En nu ga henen, en Ik zal met uw mond zijn, en zal u leren, wat gij spreken zult.

EEN BEMOEDIGING VOOR HULPELOZEN

INTREDEDIENST 

van ds. C.J. Meeuse

op 10 september 1997

Ps. 124:8:

Onze hulp is in de Naam des HEEREN, Die hemel en aarde ge­maakt heeft.

GODS TROUW VOOR ONTROUWEN

Predikatie door ds. C.J. Meeuse

op 14 september 1997

Ps. 146:6b:

Die trouwe houdt in der eeuwigheid.

DE WERKEN VAN GODS HANDEN

Predikatie door ds. C.J. Meeuse

op 21 september 1997

 Psalm 138:8c 

… en laat niet varen de werken Uwer handen.

Inleiding: Hij moest door Samaria gaan

Twaalf preken over de ontmoeting tussen de Heere en de Samaritaanse vrouw. Gehouden door: ds. C.J. Meeuse predikant in de Gereformeerde Gemeente te Vlaardingen Inhoud: Woord Vooraf I CHRISTUS’ VERTREK VAN JUDEA NAAR GALILEA – Joh. 4:1-3       1. Wat de Farizeeën hoorden       2. Wie de discipelen doopten       3. Waar de Heere Jezus naar toe ging II […]