Psalm 119 vers 11

Gods Woord in ons hart Ik heb Uw rede in mijn hart verborgen, opdat ik tegen U niet zondigen zou (Ps. 119:11). Lezen: Psalm 119:9–16 Uw rede in mijn hart. Dat is een grote tegenstelling! Uw rede, Uw woord, in de grondtaal staat hier een Hebreeuws woord dat in feite niets anders betekent dan ‘woord’. Uw […]

Psalm 119 vers 12

En gebed om onderwijs HEERE, Gij zijt gezegend, leer mij Uw inzettingen (Ps. 119:12). Lezen: Psalm 25 Wellicht herinnert u zich dat deze psalm vergeleken wordt bij een parelsnoer. De verzen zijn dan als kostbare parels van bevinding aaneengeregen aan een snoer van verzuchtingen. Zulke verzuchtingen hebben wij er al verschillende gelezen. In vers 4 […]

Psalm 119 vers 13

SPREKEN OVER GODS ONDERWIJS Ik heb met mijn lippen verteld al de rechten Uws monds (Ps. 119:13) Lezen: Jacobus 3 Als we deze taal van David horen, dan mogen we er wel naast leggen wat wij met onze lippen vertellen. Waarvoor gebruiken wij eigenlijk onze lippen, onze tong? Wat wordt er op een dag niet […]

Psalm 119 vers 14

BLIJDSCHAP IN GOD Ik ben vrolijker in den weg Uwer getuigenissen dan over allen rijkdom (Ps.119:14) (Uitgesproken in Rotterdam-Zuid in 1982) Lezen: Psalm 63 Sommige mensen denken dat je nooit vrolijk mag zijn. Of dat je nooit echt vrolijk en blij kùnt zijn. Dat is niet Bijbels. Want dan had deze tekst niet in de […]

Psalm 119 vers 15

Aandacht voor Gods wil en wegen Ik zal Uw bevelen overdenken, en op Uw paden letten (Ps. 119:15) Lezen: Psalm 26 (Uitgesproken in Rotterdam-Zuid in 1982) Wij zien in dit vijftiende vers, wat we vaker in deze Psalm opmerkten, een verdieping. David heeft in vers dertien iets gezegd van wat hij begeerde te vertellen: de […]

Psalm 119 vers 16

VERMAAK IN GODS INZETTINGEN Ik zal mijzelven vermaken in Uw inzettingen; Uw woord zal ik niet vergeten (Ps. 119:16) (Uitgesproken in Rotterdam-Zuid in 1982) Lezen:1 Johannes 5:1-13 David zegt in dit vers dat hij een vermaak heeft in Gods inzettingen; hij spreekt daarnaast ook over Gods woord, dat hij niet zal vergeten. Het onderwerp van […]

Psalm 119 vers 17

Bede om door Gods genade Zijn Woord te bewaren (Uitgesproken in Rotterdam-Zuid in 1982) Doe wel bij Uw knecht, dat ik leve en Uw woord beware. (Ps. 119: 17). Lezen: Psalm 119 van vers 17 tot 24. Dit is weer een gebed van David. We weten al dat David in deze honderd negentiende Psalm voortdurend […]

Psalm 119 vers 18

Gebed om ontdekking Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouwe de wonderen van Uw wet (Ps. 119:18). Lezen: Lukas 11:33-36. (Uitgesproken in Rotterdam-Zuid in 1982) Het gaat in dit vers, dat een gebed is, eerst over wonderen. Maar dit gebed is niet te verstaan als we niet eerst iets zeggen van het tweede gedeelte van de […]

Psalm 119 vers 19

Vreemdelingschap Ik ben een vreemdeling op de aarde, verberg Uw geboden voor mij niet (Ps. 119:19). Lezen: Psalm 120 Uitgesproken in Rotterdam in 1983 David spreekt hier over een vreemdelingschap. Wat is het om een vreemdeling te zijn? We komen het in de Bijbel vaak tegen. De Israëlieten zijn vreemdelingen geweest in Egypte, vreemdelingen in […]

Psalm 119 vers 20

VERLANGEN NAAR HEILIGHEID Mijn ziel is verbroken vanwege het verlangen naar Uw oordelen te allen tijd (Ps. 119:20). Lezen: Psalm 58 Uitgesproken in Rotterdam in 1983 Wij worden vandaag bepaald bij een verlangen dat er is in het hart van Gods knecht, Gods kind David. Hij is vervuld met een verlangen. Ja, eigenlijk drukt hij […]