Psalm 119 vers 1

WIE IS GELUKKIG? Welgelukzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet des HEEREN gaan. (Ps. 119:1) Lezen: Psalm 119 vers 1-16 Je hebt een gedeelte gelezen uit de Psalm 119. Het is een bijzonder mooie psalm. Ook een bekende psalm. Je hebt er wellicht al heel vaak uit horen lezen. Sommige mensen vinden het een […]

Psalm 119 vers 2

Een tweede zaligspreking Welgelukzalig zijn zij die Zijn getuigenissen onderhouden, die Hem van ganser harte zoeken (Ps. 119:2). Lezen: Openbaring van Johannes 3:7-13 We gaan verder met de overdenking van de 119e Psalm, en nemen een tweede parel van dit parelsnoer van bevindingen aaneengeregen aan een snoer van verzuchtingen. De Heere geve dat we er iets van verstaan, […]

Psalm 119 vers 3

GEEN ONRECHT MAAR RECHT Ook geen onrecht werken, maar wandelen in Zijn wegen (Ps.119:3) Lezen: Psalm 119 vers 1-8 Wij hebben nu de eerste acht verzen van Psalm 119 gelezen, want het derde vers hoort bij het eerste en tweede. Het woord ‘welgelukzalig’ moet er ook voor staan. Welgelukzalig zijn die ‘ook geen onrecht werken, maar […]

Psalm 119 vers 4

4. Het bewaren van Gods bevelen HEERE, Gij hebt geboden dat men Uw bevelen zeer bewaren zal. (Ps.119:4) Lezen: Deuteronomium 4 vers 1 tot 9 Wij willen nu overdenken wat we lezen in het vierde vers van Psalm 119, waar David zegt: ‘Heere, Gij hebt geboden dat men Uw geboden zeer bewaren zal.’ Hij spreekt de […]

Psalm 119 vers 5

5. Een verzuchting om leiding van God Och, dat mijn wegen gericht werden om Uw inzettingen te bewaren (Ps. 119:5) Lezen: Jesaja 55. Wij overdenken nu het 5e vers van de 119e Psalm: ‘Och, dat mijn wegen gericht werden om Uw inzettingen te bewaren.’ Wij horen hier dat David zich wendt tot de Heere. Eigenlijk deed hij dat […]

Psalm 119 vers 6

Beschaamd of niet Dan zou ik niet beschaamd worden, wanneer ik merken zou op al Uw geboden (Ps 119:6) Lezen: Jacobus 1 vers 17 tot 27 Na de verzuchting geslaakt te hebben: Och, dat mijn wegen gericht werden om Uw inzettingen te bewaren! maakt David zijn zin af met te zeggen: dan zou ik niet beschaamd worden, wanneer […]

Psalm 119 vers 7

Een oprechte lofprijzing Ik zal U loven in oprechtheid des harten, als ik de rechten uwer gerechtigheid geleerd zal hebben. (Ps. 119 vers 7) Lezen: Psalm 28 Opnieuw een prachtige parel van dit parelsnoer, waarin deze verzen van de 119e psalm aan elkaar verbonden zijn. Het zijn allemaal bevindingen die ieder die in ieder vers uitgekristalliseerd zijn […]

Psalm 119 vers 8

AFHANKELIJKHEID BIJ BELOFTEN Ik zal Uw inzettingen bewaren; verlaat mij niet al te zeer (Ps. 119:8). Lezen: Jesaja 49 vers 14 tot 26 ‘Ik zal…’ Dit een taal die we al veel gehoord en misschien ook wel veel gesproken hebben. Ik zal dit, en ik zal dat. Wat kunnen wij toch een goede voornemens hebben. Sommige […]

Psalm 119 vers 9

Een zuivere gang in je jeugd Lezen: Prediker 11 Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar Uw woord (Ps. 119:9). Deze tekstwoorden zijn speciaal voor de jeugd, zo denken we misschien. En dat is waar, ze zijn zeker ook voor de jeugd. Jongens, maar dan toch zeker ook meisjes worden […]

Psalm 119 vers 10

GOD ZOEKEN Ik zoek U met mijn gehele hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen (Ps. 119:10) Lezen: Hooglied 3 vers 1 – 5. David kan zeggen: “Ik zoek U met mijn gehele hart.” Mag u het nazeggen? Dat is wel de taal van hen die de Heere vrezen, van de kleinen en de […]