Het reformatorisch onderwijs: een vereenzaamde zuil of een vruchtbare wijngaard?

Bezinningsdag personeelsleden “De Reformatorische zuil”6 januari 1995 in Guido de Bres; 9.00 uur  Zinloze zuilen Over het algemeen wordt de diversiteit in organisatie van allerlei facetten van het openbare leven nog steeds aangeduid door het woord “verzuiling”, zij het in een positieve of negatieve zin.Met het woord verzuiling wordt in een beeldspraak aangegeven, dat het […]