Het Evangelie voor de Joden in Budapest

2018 Graag vragen we uw hulp voor de Evangelieverkondiging onder de Joden in Budapest. Vanuit deze grote stad zijn in de Tweede Wereldoorlog ongeveer 400.000 mensen naar Auschwitz gevoerd. Nu wonen er nog ongeveer 100.000 ‘beminden om der vaderen wil’. Zouden we hun de weg der zaligheid niet willen wijzen? Wellicht is het niet iedereen […]

Evangelisatie op de Westbank

Bij het werk dat we als Deputaatschap voor Israël onder het Joode volk mogen doen, hebben we vanzelf ook veel contacten met Arabische Israëli’s. Het is opmerkelijk hoe de christenen onder hen – dat zijn er overigens niet veel – helpen bij de Evangelieverkondiging onder de Joden. Vanzelf werken ze ook graag onder de moslims, […]

Antizionisme, antijudaïsme of antisemitisme

Niet iedereen ziet het onderscheid tussen deze drie begrippen. Ze hebben alle drie te maken met het jodendom en duiden een beweging aan die zich tegen iets van dit volk keert. Het is opmerkelijk dat veel mensen het onderscheid tussen deze begrippen veronachtzamen en het is jammer dat dit zelfs door joden gebeurt.  Op onze […]

De Jakobsbron

Er zijn niet veel plaatsen in Israël die nog iets hebben van hun originele staat, zoals die was in de Bijbeltijd. Allerlei vormen van afgoderij brengen meer verontreiniging dan heiliging en we kunnen zulke plaatsen beter mijden dan zoeken. We hebben bij onze werkbezoeken er overigens ook weinig tijd voor, maar bij de onlangs gehouden […]

Begrip in Oekraïne

In de achterliggende week ben ik drie dagen naar Oekraïne geweest. Opmerkelijk was het begrip voor de negatieve houding van Nederland ten aanzien van het referendum over het voorgestelde verdrag met dit land. Onze vrienden daar zijn van mening dat het voor beide landen een slechte zaak is als de banden met de EU te […]

Het geestelijk vacuüm in Oekraïne

Het is opmerkelijk hoe ons land gereageerd heeft op het referendum dat gehouden is over een verdrag met Oekraïne. Nee, denk niet dat ik hier alle aspecten die breedvoerig in de nieuwsberichten aan de orde kwamen, ga bespreken. Ik voel me onbekwaam om politieke, militaire of ook economische gevolgen hier uit te meten. En wat […]

Thomas Boston in Oekraïne

Er gebeurt meer in Oekraïne dan wat we horen van de burgeroorlog en de vreselijke aanval op een vliegtuig van de burgerluchtvaart. De honderden doden en het ontzaglijke leed dat ermee gepaard gaat, mogen ons wel aangrijpen. In onze gebeden gedenken we de rouwdragenden, maar we bidden ook of er harten geploegd worden voor het […]