Indrukken van een onderzoeksreis naar Israël

1996 In het vliegtuig van de El-Al, waarmee we op maandag 12 juni naar Israël vertrokken, schreef ik, als antwoord op de verbaasde vraag, wat we daar toch zochten, de volgende regels:             Waarom maak jij die grote reis naar Israël?            Ken jij de dwaasheid van de pelgrims wel,            die daarheen reisden, door de eeuwen heen,            om heil te […]

Tussen twee vuren?

1997 Van twee kanten komt er regelmatig kritiek op het werk, dat ons door onze synode is opgedragen voor de verkondiging van het Evangelie onder het Joodse volk. Van de ene zijde zijn er nog steeds mensen, die het werk zinloos vinden, omdat het onmogelijk zou zijn. Niet alleen is er een sterke afkeer, ja […]

Kan uit Nazareth iets goeds zijn?

2003 Gunnende genadeToen Filippus de vervulling van Gods beloften ervoer, kon hij niet anders dan zijn hartsvriend Nathanaël daarvan deelgenoot te maken. Tenminste, dat was zijn verlangen. Daarvoor zocht hij zijn boezemvriend op. Hij wist hem wel te vinden. Nathanaël zat onder zijn vijgenboom, wellicht zijn bidvertrek. Hij was een man die zonder God niet […]

Kerk en Israël

Lezing voor De Driestar 14-05-2003 Wat moeten we denken van de opmerkelijke terugkeer van miljoenen Joden naar het hun beloofde land in de zowat vervlogen twintigste eeuw van onze christelijke jaartelling? Heeft de stichting van een Joodse staat ons ook iets te zeggen? Zijn de overwin­ningen van deze staat op de omringende vijanden niet bijzonder […]

Een blinde vlek

2007 In de discussie over de onopgeefbare verbondenheid van de kerk met Israël moeten de Palestijnen, en dan met name de Palestijnse christenen, ook een plaats krijgen, aldus prof. Dr. Simon Schoon, vanuit de kibboets Nes Ammim, in zijn artikel in deze krant op 29 oktober.  De verbondenheid met Israël moet betrekking hebben op het […]

Een historische gebeurtenis

2008 Het is een zegen voor onze Nederlandse kerken geweest dat Petrus Datheen de Heidelbergse Catechismus in onze taal heeft overgezet en dat ze bij ons in gebruik is gekomen. Hoeveel mensen hebben de eeuwen door troost gehad uit dit Troostboek! Nu mag het Deputaatschap voor Israël op 21 oktober aanstaande, zo de Heere het […]

Reformatieherdenking Zhitomir

2017 Een open deurZeventien jaar geleden ging hier een deur open, toen we als deputaatschap voor Israël op een verkenningsreis in Kiev, Simferopol, Odessa, Kiriwograd en Zhitomir verschillende Joods-christelijke gemeenten en voorgangers bezochten, in. In de laatste stad zei de predikant, ds. Arkadiy, tegen me: ´Je doet je werk niet goed.´ Ik vroeg hem waarom […]