Een goed voorbeeld van zedigheid

In ons huwelijksformulier wordt een bruid gevraagd ‘in alle zedigheid en eerbaarheid, zonder wereldlijke pracht, te wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld der zedigheid moogt geven.’ Dat voorbeeld van zedigheid geeft nogal eens te denken als het in de zomer weer warmer wordt en je ziet dan onze meisjes en vrouwen steeds schraler gekleed […]

Bidden voor vijanden

Het is opmerkelijk hoe sommige christenen in Egypte de haat die ze van de zijde van moslims ondervinden beantwoorden. Nu de Moslim Broeders onder het mom van vredelievendheid dood en verderf zaaien in Egypte, zijn er christenen die voor hun vijanden bidden. Ik kreeg een mail hierover van een bevriende relatie, een christelijke uitgever uit […]

Ben je in de kerk geboren?

Die opmerkelijke vraag stelde mijn moeder wel eens als iemand de deur van de kamer open liet staan. Vooral als ’s winters de kolenkachel brandde, was de warmte soms snel de kamer uit en moest de deur dicht. Maar waarom nou die vraag over het in de kerk geboren zijn? Ik denk dat veel jongeren […]