Op de Golanhoogte

Op de Golanhoogte Waar de ruïnes aan de strijd doen denken,die hier gevoerd werd voor de veiligheidvan die de hel al eeuwenlang wil krenken,bood eens een vrijstad hun geborgenheid. Hier heeft wellicht een vluchteling gelopenop weg naar Golan, eer hem wraak verdierf.Het sterven van een ander deed hem hopen:vrij was hij, als de hogepriester stierf. […]

Bij het graf van Rachel

Bij het graf van Rachel Hier wordt door Joodse vrouwen nog gebedentot Jakobs God, als Rachel, om een kind.Zij vroeg meer van die zegen om de redendat God van smaad ontdoet, die Hij bemint. Zij wist niet dat de dood straks mee zou komen,toen zij God vroeg: “Voeg mij een zoon daarbij.”Hij gaf het kind, […]

Een oproep tot verootmoediging en bekering (Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag)

Door op de afbeelding te klikken komt u op de website
waar u de brochure met de preken kunt bestellen.

Een oproep tot verootmoediging en bekering

Auteur: Ds. C.J. Meeuse
Uitgever: Lectori Salutem (Lectori Salutem nr. 172)
ISBN: 978-90-76973-93-7
Druk: eerste
Aantal pagina’s: 34

Deze brochure bevat twee preken die geschikt zijn voor de leesdiensten op de oudejaarsdag 2021 en nieuwjaarsdag 2022.

Ds. Meeuse schreef deze preken in het kader van zijn oproep in het Reformatorisch Dagblad om een bijeenkomst rond corona te beleggen voor verootmoediging en gebed.

In de eerste preek wordt stilgestaan bij Hosea’s oproep tot bekering, met aandacht voor berouw, boete en bekering die nodig zijn. In de tweede preek wordt gehandeld over Gods beloften van levendmaking, vernieuwing en kennis.

Een hand vol koren

Een hand vol koren Door Gods genade werd een handvol zaad gestrooidop doortocht, elke reis, in ’t land van Israël,wellicht te weinig, en zie ik de vruchten nooitin Haifa of Holon, Arad of Carmi’el. We brachten ‘t Godswoord van Eilath tot Libanon,in Askelon, in Bethlehem en Nazareth,zelfs op de West-bank, tot de Jakobsbron;ja, overal viel […]

Jemima

Jemima – duifje Verstoten door een botte wreedheid, die niet zietdat ook een zoon van Ismaël, een Islamiet,geschonden leven liefdevolle zorg moet geven,vindt het in Jemima een schuilplaats om te leven. Zoals een klein, zwak duifje in een sterke rotseen veil’ge toevlucht vindt, zo zie ik hoe door Godsontferming hier, om Christus, toevlucht wordt gebodenaan […]

Bethlehem

Bethlehem Hier, waar al eeuwenlang de pelgrims komenom, waar Gods Zoon kwam, even stil te staanin de Geboortekerk, ben ik niet meegegaanmet mensen, die daar van de kribbe dromen; maar ik sta buiten op het plein te starennaar de moskee met hoge minaret,waar de gewapende soldaten joods verzetaan islamitische verachting paren. ‘t Balt alles samen […]

‘Zijn bloed kome over ons’ Ds. C.P. de Boer

De reikwijdte van Jezus’ bloed Naar aanleiding van de grote publiciteit in het RD dacht ik een flink boek in handen te krijgen, toen me gevraagd werd deze recensie te schrijven,  maar het gaat slechts om een klein, gelijmd boekje, waarvan de eigenlijke tekst 53 pagina’s beslaat, vele met citaten gevuld. Het betreft een uitgewerkte […]

Franciscus Ridderus (1620-1683) G. Schaap

Aandacht voor Ridderus (Recensie september 2009) Professor van der Linden heeft eens geschreven dat Franciscus Ridderus een ‘aparte, belangwekkende figuur’ was, die verdiende nader bestudeerd te worden, en dat in verband met een dreigende ‘niet-verdiende vergetelheid’ van zijn geschriften. Deze woorden hebben ds. G. Schaap aangezet tot een studie, die voltooid is in een proefschrift […]