Het Evangelie in Ashkelon

Het Evangelie in Ashkelon

Hier, waar de hitte van de ondergaande zon
blijft hangen in een flat in Ashkelon,
zijn ze verzameld, uit het verste oord,
en luisteren eerbiedig naar Gods Woord:

Een oude kleuterjuf, nog Oekraïens gekleed,
een jonge man, die al van Christus weet,
zijn joodse vrouw, vijandig, vol verzet,
horen hoe Jezus zondaars roept en redt.

O God! waar zo Uw Woord geopend wordt,
en U een open deur ons hebt gegeven,
zend daar Uw Geest, al spreken wij maar kort,
dan is er door Uw zegen eeuwig leven.
Dan wordt, waar vroeger Dagon werd vereerd,
Uw Naam verhoogd en Israël bekeerd.

Toelichting
Het was altijd een bijzondere reis als we In Israel naar het oude Filistijnse land gingen. We zijn er zelfs wel in de Gazastrook geweest om in Gazastad de christelijke boekhandel te bezoeken, waarvan later de manager is vermoord. Maar sommige vroegere Filistijnse steden liggen nog op Israëlisch gebied, zoals de grote stad Ashkelon, waar we op een avond heengingen om in een huissamenkomst het Evangelie te verkondigen. Indrukwekkend is het om dan te ervaren hoe voorbeeldig men in zo’n Bijbelstudie meedoet. Na het eerste deel, dat zowel verkondigend als verklarend was, en waarin we spraken over de wedergeboorte, volgde een bespreking, waarin iedereen de Bijbel op schoot had. De kleding verried de verschillende afkomst, maar er was ook eenheid, en die had duidelijk betrekking op de plaats van de Bijbeltekst bij alles wat we bespraken. Men wilde van alles weten, waar het in de Bijbel stond, want alleen dat had voor hen overtuigingskracht.

Helaas was er toch ook enige verdeeldheid. De invalide man in een rolstoel, in wiens huis we samenkwamen, had een Joodse vrouw, die er met argusogen bijzat en liever niets van Jezus wilde horen. Toch hoorde ze de boodschap en was er in ons hart een voortdurend gebed, of de Heere Zijn Geest wilde zenden om het zaad te laten beklijven, ja, na ons vertrek te doen ontkiemen. Waar vroeger de Filistijnse god Dagon werd vereerd, zou dan zeker nu God verheerlijkt worden in de bekering van vijanden van de Zaligmaker, die Hij door Zijn Geest tot vrienden kan maken.