Simsons Square

Simsons Square

We kwamen onderweg naar Ashkelon
over een plein, dat spreekt van Simsons jaren.
We zagen dat we tussen Estaol en Zora waren,
juist waar Gods Geest Zijn werk in hem begon.

Verscheurde Simson – als een leeuw een lam –
hier eens met kracht die koning van de dieren?
Ik voel me machteloos, waar hij mocht vieren
en honing at, die uit een eter kwam.

O Heere, Heil’ge Geest, bouw nu Uw kerk,
U, Die weleer hier Simson hebt gedreven,
hem tot zijn ambtswerk wond’re kracht gegeven,
maak mij, nu sprekend, door Uw drijven sterk.

Help door de meerd’re Simson, Die nog leeft,
en honing uit Zijn overwinning geeft.

Toelichting
Sommige plaatsen in Israel blijven in je herinnering hangen. Zo verging het me op de rotonde die we overgingen, op weg naar Ashkelon. We zouden een Bijbelstudie hebben in een flat, maar kwamen uit de richting van Jeruzalem. We moesten de richting uit van de Gazastrook, al lag onze bestemming nog in Israel. De weg gaat dan tenslotte van de hoogvlakte naar beneden, naar de Sjefela, de laagvlakte waar vroeger de Filistijnen woonden. Tot mijn verbazing zag ik toen de naam Simsons Square en een wegwijzer, waarop de namen van de oude plaatsen Zora en Esthaol stonden. Je zult begrijpen dat ik dacht aan de Bijbeltekst: ‘En de Geest des HEEREN begon hem bijwijlen te drijven in het leger van Dan, tussen Zora en tussen Estháol’ (Richt. 13:25). Simson ging vanaf die hoogte naar Timnath en heeft op weg daarheen een leeuw verscheurd! Mijn gedachten gingen naar ‘het drijven’ van Gods Geest. Simson kreeg daardoor zijn kracht om de leeuw te doden. Nog kan de Heilige Geest kracht geven in onze zwakheid. Zou ook ik van de ‘honing uit de eter’ moge genieten en door de overwinning van Hem, Die meer is dan Simson, hulp mogen krijgen voor ons onmogelijke werk voor de komst van Gods Koninkrijk?
Zo krijg je soms moed op onverwachte tijden en plaatsen en koester je biddend verwachting van het werk van de Heilige Geest.