Wondere visvangst

Wondere visvangst

De hitte slaat de damp uit stille glans,
waar wriemelende vis verborgen vlucht
naar diepten, waar de visser weinig kans
maakt om te vangen, wat de visser ducht.

We drinken stilte en vanbinnen gaat
iets leven van de heilsgeschiedenis.
Wie haalt naar boven wat beschreven staat,
maar toch voor ’t hartenoog verborgen is?

U hebt, o Heiland! hier bevel gegeven
om af te steken naar de diepte en het net
te werpen naar Uw wil; toen gaf U leven!

Geef het ook nu, als, naar Uw wil en wet,
wij ’t evangelienet uitwerpen door Uw Woord.
Laat dan gevangen worden wie het hoort!

Toelichting
Wie bij de Zee van Galilea staat en de Bijbel kent, krijgt hier verschillende geschiedenissen uit het leven van de Heere Jezus in de gedachten en het zal anderen vergaan zoals het mij verging: een van de eerste is de geschiedenis van de wondere visvangst. Vooral ook als je geroepen bent visser der mensen te zijn en je in iedere kerkdienst het net uitwerpt, met de hoop dat er menen gevangen worden in het net van het Evangelie. Je ziet de mensen voor je zitten. Ontvluchten ze het net?
In de Zee die voor je ligt weet je dat veel vis zit. Je ziet de dampen opstijgen, maar de vissen vluchten overdag naar de diepte. Die vang je zo makkelijk niet. Zo vang je de mensen voor je ook zo makkelijk niet, al weten we dat de wondere visvangst een schaduw is van wat er onder de bediening van het ambt zal gebeuren. Het onttrekt zich aan de ogen van het hart, die met liefde de zielen zoeken. Dan is er een verzuchting tot God. Hij wil dat we in de preken ook naar de diepte afsteken en de boodschap brengen zoals Hij dat wil. Dan mogen we vragen of Hij het eigenlijke werk doet als we naar Zijn gebod het evangelienet uitwerpen: het Woord in de harten van zondaren brengen zodat ze gevangen worden tot hun behoud.