Het binnenste heiligdom

Het binnenste heiligdom
(recensie Saambinder 2022)
Hoewel we heel de Bijbel als van God gegeven en door de Heilige Geest geïnspireerd ontvangen, toch zijn er bepaalde Schriftgedeelten die een bijzondere diepgang hebben en die ook bijzonder door de Heere worden gebruikt. We denken hierbij vanzelf aan het boek der Psalmen, wel eens ‘een Bijbel in de Bijbel’ genoemd. Als we aan de Evangeliën denken, mogen we wel denken aan de hoofdstukken 13 tot en met 17 uit het Johannesevangelie. Daarin lezen we de gesprekken die de Heere Jezus met Zijn discipelen voerde in de Paaszaal en op weg naar Gethsémané, dus kort voor Zijn sterven. Het eindigt met het ‘Hogepriesterlijk gebed’.
Ross preekte over deze stof in zijn gemeente van Tobermory, Isle of Mull, Schotland in 1887. Later werkte hij dit uit tot een boek, dat verscheen onder de titel The Inner Sanctuary. De vertaler denkt dat hij niet zo bekend werd als sommige andere predikanten uit de Free Church doordat hij in een geïsoleerd gebied werkte, maar hij mag inderdaad wel een plaats hebben onder de andere representanten van de school van Thomas Chalmers: Robert Murray M’Cheyne, John Kennedy en de broeders Bonar.
The Banner of Truth verzorgde in 1967 een heruitgave van dit boek en door het vertaalwerk van dhr. C. van Haaften kan het nu ook in ons land onze stichtelijke lectuur verrijken. Zo heb ik het zelf bij het lezen ervaren. Je aandacht wordt daarbij steeds gevestigd op woorden van de Heere Jezus die zo’n rijke betekenis hebben dat we ze niet alleen moeten lezen, maar ook moeten overdenken. Ze mogen ons wel uitdrijven in het gebed of Hij ze ons wil doen verstaan door het werk van de Heilige Geest en we ingeleid worden in wat de auteur ‘het binnenste heiligdom’ noemt. Dan zien we zelfs meer dan de schrijver ons tonen kan, want dan mogen de woorden van Christus Zelf dienen om heilgeheimen te openbaren, waar Christus over sprak. Mij verging het soms zo onder het lezen en dat wens ik iedere lezer toe.
CJM

Het binnenste heiligdom, Uitleg over Johannes 13-17, door Charles Ross , vertaald door C. van Haaften, 160 pag. prijs € 18,95, uitg. De Banier.