Een bundeltje geestelijke verzen

Een bundeltje geestelijke verzen

(recensie Saambinder 2022)
Blij verrast was ik toen ik het bundeltje met uit het Engels vertaalde hymns van dominee Brons in handen kreeg. Hij is aan het schatgraven geweest en heeft prachtig edelgesteente opgegraven en tentoongesteld. Ik doel op de schat aan rijke, geestelijke hymns die de aan ons verwante Engelse gemeenten kennen. Ze zijn verzameld door William Gadsby en verrijkt door anderen, onder wie Joseph Philpot. Ze worden onder meer gebruikt in de Philpotgemeenten, maar zijn ook bijzonder bruikbaar voor gebruik in de gezinnen. Dominee Brons heeft zich, met de hem door God gegeven talenten, ingespannen om een aantal zo te vertalen, dat de boodschap ervan in volle rijkdom doorgegeven wordt. Ik kan me niet voorstellen dat iemand die geestelijk leven kreeg, zijn geestelijke beleving en de gevoelens van zijn ziel hier niet vertolkt vindt. Op een van mijn reizen naar Zuid-Engeland kocht ik bij vrienden Gadsby’s bundel en het verbaasde me dat er nog zo weinig van in ons taalgebied is doorgegeven. De dichter Nijsse heeft er vroeger ook een aantal van vertaald en zelf heb ik er ook enkele in onze taal overgezet. Maar dit bundeltje overstijgt wat anderen deden. U begrijpt dat ik het van harte aanbeveel. Als voorbeeld geef ik hieronder een gedicht van Anne Steele, ‘God onze Schuilplaats’. Jammer vind ik dat er geen melodieën bij geleverd zijn voor het zingen in de gezinnen of op onze koren. Er is wel een verwijzing naar een website waar ze te vinden zijn. Ik wens het boekje veel herdrukken toe en hoop dat er dan ook een inhoudsopgave wordt toegevoegd.
N.a.v. Zie Christus’ liefde rijk en vrij, ds. H. Brons, uitg. De Banier, 111 pag.; prijs 9.95
Ds. C.J. Meeuse

God onze Schuilplaats, door Anne Steele

O Schuilplaats van mijn bange hart!
Als ik door golven loop,
Of stijgend water mij verwart,
Biedt U alleen mij hoop.

Tot U roep ik in elk gevaar,
Want U geneest en hoort.
In elke pijn die ik ervaar,
Vertroost alleen Uw Woord.

Als ongeloof zijn stem verhoogt,
Bent U toch ook mjin God?
De bron van troost lijkt opgedroogd,
En heel mijn hoop verdort.

Genadig God, waar anders heen?
Ik zoek U in gemis
Want ik vertrouw op U alleen,
Hoewel het donker is.

U zegt mij toch tot U te gaan?
U hoort toch in de nacht?
Dan kan het oor van Uw genâ
Niet doof zijn voor mijn klacht!

Uw vrije goedheid geeft gehoor,
U hoort de boetestem.
Verleen mij steeds een gunstig oor
Voor wat mijn borst beklemt.

Ik nader Uw genadetroon,
Want daar is overvloed;
Recht nederig is nu mijn toon,
Ik wacht hier aan Uw voet.