Der vromen ondervinding

Der vromen ondervinding
(recensie Saambinder 2022)

Lambertus Myseras (1676-1740), de schrijver van het kloeke werk dat de gebr. Koster opnieuw uitgegeven hebben, was een eenvoudig, onbestudeerd, maar door God geleerd gemeentelid uit Middelburg. Al is hij nooit in een ambt bevestigd – misschien vanwege het beleid van een meerderheid van coccejaanse kerkenraadsleden? – toch werden de boekjes, die hij eerst afzonderlijk uitgaf, breed gelezen en zo is het tot in onze tijd toe. Ze zijn gesteld in de vraag-en-antwoord-vorm en in een eenvoudig taalgebruik schrijft hij over de gangen en wegen die God met Zijn kinderen houdt. De wijze waarop hij met zielen omgaat heeft iets van Philpot: de kleinsten in de genade worden opgeraapt en meegenomen, maar er is niet veel aandacht voor wat we ‘het aanbod van genade noemen’. Toch worden onbekeerden in zijn beschrijvingen wel vaak genoemd en kunnen ze zeker onderwijs krijgen.

Sommigen zullen het terzijde willen leggen als te eenvoudige kost, maar er is iets in zijn schrijven dat je altijd in preken en catechisatielessen wilt horen: een boodschap voor iedereen, waaraan men zich kan toetsen en waardoor men ontdekt, maar ook bemoedigd en vertroost kan worden.
Soms zou je iets wel anders geformuleerd willen zien. Zelf had ik dat met Myseras’ spreken over het vertrouwen als kenmerk van het geloof. Hij stelt dit bij het welwezen en dus bij de verzekering, maar in Zondag 7 wordt het tot het wezen van het geloof gerekend. Op een andere plaats formuleert hij het zelf toch ook anders. Het is niet verkeerd om de Redelijke Godsdienst van Brakel of de Institutie van Calvijn er naast te hebben, maar dit boek nodigt tot gesprek. De onderwerpen die in het boek behandeld worden zijn: ‘Der vromen ondervinding’, ‘Onderricht der ware vromen’, Eens Christens opmerking op de hemelweg,’ ‘Het kinderdeel der vromen’ en ‘Het kabinet van het genadeverbond’.
Tot slot: de CGO-cursus heeft in Tholen onder leiding van drs. J. van Mourik een aantal avonden belegd voor de bespreking van dit nuttige boek. Van harte aanbevolen.

n.a.v. Lambertus Myseras, Der vromen ondervinding, 538 pag. € 39,90; Uitg. Gebr. Koster