De waarheid in de verdrukking

De waarheid in de verdrukking

Onlangs is aan de Utrechtse Universiteit gebleken hoe sommige wetenschappers in onze tijd omgaan met de waarheid. Ik doel op de affaire rond het afscheidscollege van prof. Dr. P.W. van der Horst, die uit zijn afscheidscollege over de Mythe van het Joodse kannibalisme, een ontmaskering van een leugenachtige mythe, allerlei passages moest schrappen. De rector van de Utrechtse universiteit vreesde veiligheidsproblemen. De decaan zag een verstoring van de pogingen om moslims en niet-moslims nader tot elkaar te brengen. Ook de pogingen om een imam-opleiding naar Utrecht te halen, zouden schipbreuk leiden… Ten diepst was angst voor boze reacties uit de moslimwereld de raadgever van rector en decaan. Men meent dat daarvoor de waarheid beter verzwegen kan worden. Professor Van der Horst dacht daar duidelijk anders over.

Wetenschappelijk onderzoek
Ook dr. Hans Jansen denkt daar duidelijk anders over. Voor me ligt het 1048 pagina’s tellende, met steun van de Stichting Wiesenthal Fonds uitgegeven boek van zijn hand. Het is niet van de hand van de Arabist dr. J.J.G. Jansen maar van dr J.G.B. Jansen, voormalig rooms-katholiek priester, nu hervormd theoloog. Beiden publiceren – en dat is toch wel een beetje verwarrend – onder de naam dr. Hans Jansen. De schrijver van dit boek heeft van 1990 tot 2001 een leerstoel bekleed voor de ‘geschiedenis van de christelijke literatuur over jodendom en joden’ aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit te Brussel en schreef onder meer Christelijke Theologie na Auschwitz, drie delen, 1980-1985, en De zwijgende Paus? Protest van Pius XII en zijn medewerkers tegen de jodenvervolging in Europa, deel 1 2000, deel 2 2003. In 2006 verscheen bovendien in Herenveen zijn Van jodenhaat tot zelfmoordterrorisme, een wetenschappelijk onderzoek naar de ‘islamisering van het Europees antisemitisme in het Midden-Oosten.
In deze nieuwe, uitgebreide studie geeft de auteur een chronologisch overzicht van wat zich de vorige eeuw in het Midden-Oosten afspeelde, met een geografische tekening van de situatie. Hij verhaalt het ontstaan van de staat Israël en bespreekt de Arabische vernietigingsoorlogen van 1948, 1967 en 1973. Bij het conflict van 1948 komt ook het probleem van de 670.000 gevluchte Palestijnen aan de orde, maar hij vermeldt, geheel waarheidsgetrouw, dat er ook 800.000 joden uit de Arabische landen moesten vluchten en dat er 580.000 van hen naar Israël kwamen, een gegeven dat meestal verzwegen wordt.

Struikelende waarheid
We zullen het niet eens zijn met de lijfspreuk van Socrates, die de auteur voorin zijn boek afdrukte: ‘Onwetendheid is het enige kwaad in de wereld’, maar het is wel waar dat dit kwaad wijd verbreid is en dat daardoor veel ongerechtigheid ruim baan krijgt. Jesaja zegt ervan: “Daarom is het recht achterwaarts geweken, en de gerechtigheid staat van verre; want de waarheid struikelt op de straat, en wat recht is, kan er niet ingaan.” (Jes. 59:14). Dit geldt zeker in onze tijd ten aanzien van de wijze waarop in de Arabische over het Joodse volk gesproken wordt en in een bijzondere zin op welke wijze de Arabische schooljeugd, in de Palestijnse gebieden met steun uit Europa, geleerd wordt wat voor mensen de Joden zijn. Men geneert zich niet de grofste leugens, dikwijls overgenomen uit antisemitische geschriften uit het nazi-tijdperk of van vroeger datum, te indoctrineren, om zoveel mogelijk haat te verwekken tegen het Joodse volk. Deze op oude leugens gebaseerde Jodenhaat wordt, zo betoogt de auteur, gevoed door het vroegere Europese antisemitisme. Moslims wordt geleerd dat Joden ‘trawanten van de duivel zijn, criminelen, vrouwenschenders, rituele moordenaars’, etc., etc..

De rollen worden omgedraaid
Na Auschwitz heeft zich een nieuwe vorm van antisemitisme ontwikkeld: Israël wordt daarbij voorgesteld als land van nieuwe nazi’s! Dr. Jansen verhaalt dat men doet of er geen verschil zou zijn tussen Hitler en Sharon. Ook zouden de joden leren dat andere volkeren inferieur zijn en zij dus superieur. Israël zou een laatste vertegenwoordiger zijn van het Europese kolonialisme en Palestina hebben gekoloniseerd. Gemakshalve moet dan vergeten worden dat de Joden hier eerder woonden dan de Palestijnen. De huidige Palestijnse pogingen om de sporen van de aanwezigheid van het Joodse volk voor de bouw van de moskeeën in Jeruzalem uit te wissen, spreken voor zich. Ook doet men pogingen om de shoah te ontkennen of te minimaliseren. Denk aan Mahmoed Ahmadinejad, de Iraanse president, die de holocaust een mythe noemt
Deze nieuwe opvattingen probeert men ingang te doen vinden in wetenschappelijke publicaties, tv-uitzendingen en ook in het onderwijs. Dit laatste moet Palestijnse en andere Arabische kinderen voorgoed indoctrineren. Heel bewust worden hen allerlei leugens opgedrongen, naast een militaire training, die moet dienen voor de voorbereiding op de jihad tegen Israël. De auteur geeft vele bewijzen, maar wie zwicht voor de waarheid? Palestijnse universiteiten zijn broedplaatsen van zelfmoordacties tegen Israël. In Syrië, Saoedi-Arabië, Egypte, Iran etc. is het niet anders: scholen en geestelijke leiders bereiden de leerlingen voor op de vernietiging van Israël. Moeders ‘offeren met vreugde hun kroost voor de bevrijding van Palestina’.

Verpletterende informatie
Wie de informatie die hem in deze studie wordt aangereikt, serieus neemt – en hoe kan men het niet doen zonder openlijk de waarheid de rug toe te keren – zal er niet onder uit kunnen dat alle westerse steun aan de Arabische strijd tegen Israël bewust de ogen en oren sluit voor de leugenachtige wijze waarop onder Arabieren gewoonlijk over het joodse volk gesproken wordt. De sympathie van huidige islamitische heersers in het Midden-Oosten voor Hitler is tekenend, ja het moderne antisemitisme lijkt haar inspiratie zelfs te halen uit de zwartste perioden van de Middeleeuwen. Men wil de joden hun bestaansrecht ontnemen net als in vroeger tijd. Intensieve propaganda beïnvloedt dagelijks miljoenen moslims over heel de wereld, en niet alleen moslims… Heel opmerkelijk is, wat in dit boek overtuigend wordt aangetoond, dat het Arabische antisemitisme voor een groot deel wordt gevoed vanuit het Europese antisemitisme van vroeger tijd. Hij toont dit aan door een verpletterende, bijna eindeloze hoeveelheid documenten uit heel de Arabische wereld. Iedere lezer zal erdoor overtuigd worden dat nagenoeg alle Islamitische politieke en geestelijke leiders gedurende de 20° eeuw anti-joods en anti-Israël waren. De kracht van dit boek ligt vooral in de enorme hoeveelheid bronnenmateriaal: nergens vind je zoveel gegevens bij elkaar als hier. Dr. Jansen acht het beste middel tegen jodenhaat het geven van meer informatie en daarvoor reikt hij ontzettende veel betrouwbare informatie aan. Maar wat te doen als men er geen kennis van wil nemen, zoals de leiding van de Utrechtse Universiteit probeerde informatie onder de tafel te houden…?

Niet zwijgen
Terecht probeert Dr Jansen de waarheid boven tafel te krijgen en de leugen te ontmaskeren. Vanwaar toch die tegenstand daarbij, zelfs op universitair niveau? Wiesenthal, de bekende ‘nazi-jager’ zei: “Kerken zwijgen, want anders worden ze met hun eigen geschiedenis geconfronteerd.“ Hij wilde aangeven dat het antisemitisme in de kerken ook altijd sterk is geweest. Laten we ons ervoor schamen, en daar blijk van geven door nu onze mond niet dicht te houden . Maar iemand kan maar moeilijk met gezag spreken over de situatie in het midden-oosten als hij of zij dit boek niet gelezen heeft. Men moet zich toch van de feiten wel op de hoogte stellen.

Sinds de moord op Theo van Gogh zien we overal bij de media angst om de islam en de islamitische wereld openlijk te bekritiseren. Deze angst dreigt zich nu ook meester te maken van de academische wereld. Angst is evenwel een slechte raadgever. Ze zal de gerechtigheid en waarheid doen struikelen en de ongerechtigheid de vrije teugel geven.
Laat het licht der waarheid ons beschijnen en leiden, zoals Voetius dit uitdrukte in de spreuk die hij de Utrechtse Universiteit bij de oprichting meegaf: Sol Iustitia, illustra nos! Zon der Gerechtigheid, beschijn ons!

Van Jodenhaat tot zelfmoordterrorisme, over de islamisering van Europees antisemitisme in het Midden-Oosten’ door dr. Hans Jansen; gebonden, 1048 pag.; prijs € 39,95; uitgeverij Groen, Heerenveen; ISBN 90-5829-622-9.