Bekende en onbekende reformatoren in het licht van vandaag

Bekende en onbekende reformatoren in het licht van vandaag
Zo luidt de ondertitel van het boekje dat de tweede voorzitter van de mannenbond van onze gemeenten het licht deed zien. Het bevat Inleidingen die gehouden zijn voor een mannenvereniging. Ieder zal begrijpen dat hij vanwege het korte bestek van dit werkje niet alle reformatoren kon behandelen. Hij verklaart zijn keus aan het begin en geeft aandacht aan Luther, Theodorus Beza, Benedictus van Mantua, John Bradford, Heinrich Bullinger, Giovanni Diodati, John Hooper, Aonio Palerio, Patrick Hamilton, Olaf Petersen, William Tyndale en Jacobus Trigland. Men moet hier geen naslagwerk verwachten, maar wordt wel voorzien van interessante levensbeschrijvingen van boeiende personen, die soms grote invloed hadden op de Reformatiebeweging in de zestiende eeuw. Doordat het inleidingen waren die op verenigingsavonden zijn gehouden, lezen we bij ieder hoofdstuk een evaluatie die gewoonlijk niet in een kerkhistorische studie te vinden is. Voor het publiek dat Rietveld wil bereiken, is het evenwel een verrijking. Al met al is in dit boekje veel te vinden dat de belangstelling voor de kerkgeschiedenis mag aanwakkeren. Graag zie ik het in veler handen. Het naamregister achterin is bijzonder handig. Dit betekent niet dat er geen zaken te noemen zijn die in een eventuele herdruk verbeterd mogen worden. Zo moeten we het werk van John Wycliff en Johannes Hus niet ‘vruchteloos’ noemen. De veroordeling van een historisch geloof is wat ongenuanceerd. Ook zou ik het woord ‘katholiek’ niet gebruiken voor de Roomse leer, zoals enkele malen gebeurt. Het bezoek dat Luther kort voor zijn dood bracht bij de graven van Mansveld ging om een oude vete en niet om een huwelijkstwist. Verder zijn er nog wat spellingfouten, maar een foutloze uitgave zal er wel nooit verschijnen. De vervelendste is het vergeten van het woordje ‘meam’ in de woorden die Luther op tafel schreef: ‘hoc meam corpus est’. Maar laat kleinigheden er niet toe leiden het grote doel uit het oog te verliezen: aandacht voor de wondere zorg van God voor Zijn Kerk in Europa. Daar moeten we ons allen bij betrokken voelen.

Instrumenten in Gods hand, door J.J. Rietveld, uitg. Om Sions wil, 158 pag.; paperback; prijs € 12,95