Voor Maarten en Marita

Voor Maarten en Marita

“Kan er uit Nazareth iets goeds voortkomen?”
zo was de bange vraag eens van Nathanaël.
God zag hem in zijn duist’re schuilplaats wel.
Geen vijgenblad heeft Hem ooit zicht ontnomen.

Filippus wist geen antwoord dan het woord:
“Kom zelf tot Hem, dan zal je het ervaren
en zien, dat God in Christus wil verklaren,
hoe Hij ’t gebed van die Hem zoekt, verhoort.”

Als soms bij jullie ook de vraag zal rijzen:
“Komt er uit Nazareth ooit enig goed?”
Dan wil ik je alleen op Christus wijzen.
’t Is nooit uit ons, maar goed is, wat Hij doet.

Wij zullen òf ons werk òf Hem verachten.
Wil toch het goede slechts van Hem verwachten!

Toelichting
Het is door Gods leiding dat we in Nazareth begonnen zijn met het werk van de Evangelieverkondiging onder het Joodse volk. Ik herinner me de vermoeiende dag waarop we ongeveer zeven woningen bezochten om te zien welke geschikt was om werk in te beginnen. Maar wat een wonder dat we de volgende avond in het zuiden van Israel, door Gods leiding, de eigenaar van dat huis weer ontmoetten op een plaats waarvan hij niet wist dat wij er waren en wij niet wisten dat hij daar moest zijn. We werden weer op hem gewezen en hebben zijn huis in Nazareth gekocht, waar nu ds. Dekker en zijn vrouw (Maarten en Marita in dit gedicht) hun werk mogen doen.
Nazareth werd door Nathanaël genoemd onder de verdenking dat er geen goeds uit voort zal komen en die bestrijding kan er nog zijn. Maar Filippus nodigde zijn vriend en broeder om tot Christus te komen en te zien Wie Hij is. De ervaring daarvan was genoeg voor Nathanaël. Nee, de vijgenbladeren hadden hem voor de ogen van de Alwetende niet verborgen en bij Christus ervoer hij dat God hem wel gezien had toen hij in zijn bidvertrek onder de vijgenboom Hem zocht.
Nog willen we Godzoekers op Christus wijzen om tot Hem te gaan en bij Hem te ervaren dat het wezenlijk goede alleen van Hem komt. Bij Hem te komen om Hem te zien om te ervaren dat in Hem wijsheid van God is, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing! Is dat niet alles?