Iets goeds uit Nazareth?

Iets goeds uit Nazareth?

Vanouds heeft men de schimptaal tot een smaad
van Nazareth vernomen, dat er kwaad
maar toch geen goed uit deze stad kan komen,
waar duisternis en dood hun dromen dromen.

Veracht sprak men ook later van die stad
en ook van Hem Die hier Zijn woonplaats had.
Hij wilde in die minachting van velen
in zijn vernedering vrijwillig delen.

’t Goed komt niet uit, maar ’t komt tot Nazareth.
al heeft men op Zijn komst niet eens gelet.
Men wilde Hem zelfs doden om Zijn werken,
waardoor Hij geen rechthebbenden wou sterken!

Het goede komt van God, Die Jezus geeft,
Die door Zijn dood het kwaad verwonnen heeft.

Toelichting
Het zal de lezer bekend zijn dat de Joden in Jeruzalem, en met name de leden van het sanhedrin, zeiden dat er uit Nazareth geen goeds verwacht kon worden. Een profeet uit Galilea? Dat leek hun onmogelijk.

Nu moeten we goed beseffen dat er alleen schimptaal en minachting uit je mond komt, als je zelf hoog, veel te hoog, staat. Wat heeft verachting toch altijd een nare bijsmaak van trots. Laten we het ons altijd maar afvragen hoe dat bij ons is.
Zie hoe de Heere Jezus in de verachting van velen wilde delen. Heeft David al niet van Hem gezongen: ‘Wie mij veracht, God wou mij niet verachten…’? En op dat laatste zal het toch aankomen in ons leven.

Maar wat de komst van Christus betreft: Hij kwam van God, Zijn Vader. Hij was naar Gods belofte geboren in de Davidsstad Bethlehem, maar ging naar het verachte Nazareth. En is dat geen bijzondere boodschap?
Anderzijds heeft men Hem in Nazareth verworpen, omdat men niet kon verdragen dat buitenstaanders, zoals Sarepta Sidonis en Naäman de Syriër, genade kregen en mensen die vonden het waardig te zijn, gepasseerd werden.
Zijn wij onze rechten al verloren en is het voor ons al een wonder dat Gods genade tot onwaardigen komt?