Toetssteen van het geloof Willem Teellinck

Recensie Saambinder

Is mijn geloof oprecht?

Die vraag mogen we ons allen zeker wel stellen. Zij die dit zelfonderzoek het meest nodig hebben, zijn er moeilijk toe te bewegen. Toch hoop ik dat ze deze afkeer overwinnen en dit waardevolle werkje van Willem Teellinck aandachtig en eerlijk lezen om onderzoek te doen naar de houdbaarheid van ons geloof. Is het een oprecht geloof, zoals Gods Woord het leert, of bedriegen we onszelf? We moeten straks voor God verschijnen. Wat zal het vreselijk zijn naar de rampzaligheid verwezen te worden, als we onszelf altijd onder Gods kinderen rekenden. Laat dit boekje tijdig een middel zijn om te overdenken wat ons hier op grond van Gods Woord wordt voorgehouden, zoals zoon Johannes Teellinck in zijn voorwoord schrijft. De kern staat op pagina 85. Wie van de Heere alleen vergeving van zonden en eeuwige zaligheid wil ontvangen, maar niet de kracht om een godzalig leven te leiden, deelt Hem in stukken. Die wil Christus wel aannemen, maar zich niet aan Hem overgeven, en mist dus heiligmaking. Dat was kennelijk ook al in Teellincks tijd een ernstige vorm van zelfbedrog. Hij begeert de lezer eerlijk te behandelen en te waarschuwen voor zijn verderf, maar ook de weg der zaligheid te wijzen. Het is beter niet zelfverzekerd te zijn en tienmaal oprecht aan zelfonderzoek te doen dan je eenmaal voor eeuwig te bedriegen.

De onder ons bekende neerlandicus C. Bregman heeft dit werkje nauwgezet in hedendaags Nederlands herschreven. Wel was het verduidelijkend geweest als hij het onderscheid tussen een eerste en tweede bekering in een noot verduidelijkt had met te verwijzen naar het onder ons gebruikte woord ‘wedergeboorte’.

Het is een handzaam, gebonden boekje, uitgegeven door de Banier. Het is voorzien van een Inleiding van prof. dr. W.J. op ’t Hof, die zijn deskundigheid toont in het plaatsen van dit werkje binnen het geheel van het oeuvre van Teellinck. Heel hartelijk aanbevolen voor uzelf om te lezen en ook om het uit te delen aan anderen voor wie zelfonderzoek net al voor onszelf, geen overbodige zaak is.

Naar aanleiding van: Willem Teellinck, Toetssteen van het geloof; uitg. De Banier, 133 pag. prijs € 12,95

C.J. Meeuse