Opstellen over de christelijke opvoeding B. Florijn

Een nagelaten erfenis

(Recensie Saambinder november 2020)

Voor me ligt het opvoedkundeboek van de heer B. Florijn, dat te lang op bespreking ligt te wachten. Het maakte op mij niet alleen indruk door zijn omvang, maar onuitwisbaar zijn in mijn geheugen veel zaken gegrift die in deze opstellen aan de  orde komen.

Het gaat over lezingen die deze oud-Driestardocent heeft gehouden, waarin veel terug te vinden is van de lessen, die hij gaf. Ik heb er onder mogen zitten en hij wist de leerstof zo prikkelend te brengen dat je veel ervan nooit vergeet. Vaak vonden we als leerlingen dat hij de zaken wat overtrok, maar wie hem daarop aansprak, antwoordde hij: “Anders luisteren ze niet.” Hij had niet alleen de gave van het woord, maar wist je ook zo te onderwijzen dat je er veel van meenam. Als u nu geprikkeld bent om te weten wat, dan zou ik zeggen: Koop dan dit boek!

Maar laat ik iets meer zeggen over de inhoud. Het is een boek vol vragen zonder vraagteken. Het zijn kennelijk retorische vragen, die hij gebruikte om de spanning er bij de hoorders of lezers in te houden, bedoeld om aan denken te zetten. Hij schrijft in het licht van de eeuwigheid, ja als voor Gods aangezicht en met gedachten aan de Godsontmoeting die ons allen wacht. Er is dus een diepe ernst in zijn schrijven, met aandacht voor de noodzaak van de wedergeboorte.

In een algemeen gedeelte spreekt hij over de onmogelijkheden en mogelijkheden die we in de opvoeding krijgen; het doel van de opvoeding en de eigenschappen van de opvoeders en het kind, het geleende pand, zoals hij het noemt. Vervolgens handelt hij over het huwelijk en het gezin en dus ook over liefde en trouw, de verschillende structuren van het gezin en over verschillende relaties. Wat is een wezenlijke ontmoeting?! De levensgang van de mens van het kind-zijn tot de ouderdom krijgt in een volgend hoofdstuk aandacht. Daar zegt hij onder andere dat opvoeders zich vaak niet meer kunnen lenen als wrijfpaal omdat ze niet meer staan voor hun principes (NB!). Iedere periode wordt kort besproken, tot de ouderdom toe. De auteur is op hoge leeftijd overleden, maar in dit werk spreekt hij nog nadat hij gestorven is. De ruimte die ik hier heb, laat niet toe meer te verhalen van de toch boeiende inhoud. Ik zou zeggen: Tolle lege, neem en lees! Van harte hoop ik dat er velen zijn die naar hem luisteren willen en – wat het belangrijkste is – die er een zegen door krijgen voor het mooie en moeilijke werk van de opvoeding.

Opstellen over de christelijke opvoeding, B. Florijn; EAN-code: 9789075164183; 563 blz., gebonden; prijs € 34,95; uitgever: Ados, Staphorst.

C.J. Meeuse