Jesaja 53 en de Joden Ds. W. Silfhout

Jesaja 53 en de Joden

Aan de verschillende uitgaven die dominee Silfhout het licht deed zien over Israël, heeft hij een waardevolle toegevoegd in de ordening van de gegevens over de exegese van Jesaja 53, om daardoor onder het huidige Jodendom de Evangelieboodschap beter bespreekbaar te maken. Duidelijk wordt weergegeven hoe rabbijnen in het verleden aangaven dat Jesaja hier spreekt over de Messias en hoe men later de uitleg veranderde door te gaan spreken over een personificatie van het volk Israel. De argumenten hiervoor van verklaarders als Rashi, Roth en andere, worden eerlijk besproken en weerlegd. Overtuigend wordt van vers tot vers van dit vierde lied van de lijdende Knecht (van Jesaja 52:13 tot Jes. 53:12) duidelijk gemaakt dat de christelijke exegese de enige juist kan zijn. Binnen het korte bestek van deze recensie kan ik slechts zeggen dat er nog veel meer waardevols in deze studie te vinden is.  Bijzonder aansprekend zijn ook de getuigenissen van Joden voor wie dit Schriftgedeelte een openbaring werd van de beloofde Messias.

Bij de vele honderden boeken over het Jodendom in onze taal, voorziet dit boekje in een behoefte. Wat over dit onderwerp geschreven is, is vooral in het Engels gepubliceerd.  Naar een deel hiervan verwijst de literatuurlijst; daar kan nog een lange lijst aan worden toegevoegd. De auteur heeft trouw verwezen naar zijn bronnen, ook naar diverse internetsites.

Het is een grondige studie geworden, met een notenapparaat; moeilijke termen zijn daarbij niet gemeden en het woordgebruik vraagt wel enig niveau, maar ik hoop toch dat dit iemand afschrikt om dit waardevolle boek aan te schaffen. Het niveau verhoogt de blijvende waarde ervan; kennisname geeft niet alleen een verrijking van de Bijbelkennis, maar het kan ook gezegend worden om voor een kennis die de Heilige Geest geeft van deze gegeven Knecht van de Vader, Die ook Zijn Gelijke is en Die ook wij zo onmisbaar moeten leren kennen tot ons behoud. Van harte aanbevolen.

Bestellen bij het Deputaatschap voor Israel (www.dep-israel.nl) geeft extra baten voor het werk van ons deputaatschap.

De Knecht. Jesaja 53 en de Joden. Ds. W. Silfhout. Geb. 158 blz. uitg. De Banier; prijs: 14,95