In de Kreupelstraat Dr. H.F. Kohlbrugge

Onbekende preken van Kohlbrugge

In de Kreupelstraat. Twaalf onbekende preken. Dr. H. F. Kohlbrugge; uitg. Den Hertog; vertaling prof. dr A. De Reuver; 150 blz. geb. € 25,90.

Al Gods kinderen worden in de Kreupelstraat opgevoed, heeft Kohlbrugge eens gezegd, om aan te geven hoe ze tobben om voort te gaan als ze het zelf niet kunnen. ‘Hij bedoelde daarmee die armensteeg waar men geen andere statuur verkrijgt dan die van bedelaars’, schrijft prof. dr. A. de Reuver In een uitvoerige inleiding. Hij schept duidelijkheid over de herkomst van deze preken.

Bij het lezen van de Inleiding voelde ik een sterke verbondenheid met de wijze waarop Kohlbrugge preekte en hoe de Reuver dit op treffende wijze weergeeft. Toen ik op kamer zat in Utrecht, bij het begin van mijn studie, vijfenvijftig jaar geleden, las ik, niet ongezegend, ’s avonds regelmatig een preek uit de Twaalf Twaalftallen die ik toen gekocht had. We hebben later in ons gezin zijn Schriftverklaringen bij de avondsluitingen gelezen, ook niet zonder zegen. Weer trof me nu de wijze waarop Kohlbrugge de bevinding niet alleen beschrijft, maar er ook leiding aan probeert te geven. De preken zijn separerend, hoewel het soms even lijkt dat hij alleen tot Gods kinderen spreekt. Toch weet hij vaak zielen die overhoop liggen en nergens bij kunnen, aan te spreken en de Bijbelse weg te wijzen, zoals bijvoorbeeld in de bijzondere preek over de Kananese vrouw.

Wel vind ik het jammer dat de Bijbelteksten door De Reuver meestal worden vertaald uit het Duits, omdat Kohlbrugge de Luthervertaling vaak gebruikte. Zo blijft hij wel dicht bij de originele tekst van Kohlbrugge, maar ik denk dat velen de Statenvertaling zullen missen. Je krijgt zo een vertaling van een vertaling, net als bij de herziene Statenvertaling. Dit is bezwaarlijk voor gebruik in leesdiensten. In vroegere uitgaven van de Twaalf Twaalftallen is de vertrouwde Statenvertaling wel gebruikt. In de derde preek over Rom. 8:1,2, blijkt ook nadrukkelijk dat de Statenvertaling door hem in de verklaring gebruikt wordt en de Luthervertaling (‘niets verdoemelijks aan hen die in Christus Jezus zijn’) niet voldoet. Maar een geschoold lezer zal begrip tonen en ik wens deze uitgave een breed lezerspubliek toe.

Ds. C.J. Meeuse