De Hemelvaartskapel

De Hemelvaartskapel

Hier staat naast een moskee de Hemelvaartskapel.
Dit is de plaats waar Christus eens is opgevaren.
Mijn Meester – waar nu mensen gretig shekels garen
stond hier op de Olijfberg. Ik geloof het wel.

Maar dit geloof is niets, het brengt geen zaligheid.
Een Arabier loopt toe en wil me binnen dringen.
Hij vraagt wat geld, en hoeveel pelgrims gingen
mij bijgelovig voor, eer af- dan opgeleid!

Toen ‘k na een week weer thuis in eigen kerk mocht preken
uit Zondag 18, over Christus’ hemelvaart,
ervoer ik dat Hij nimmer van ons is geweken,
maar dat Hij zijn wil, waar Zijn Kerk bijeenvergaart.

Nooit ben ik in de Hemelvaartskapel geweest,
Maar elders zag ik Christus door de Heil’ge Geest.

Toelichting
Bij mijn eerste langdurige bezoek aan Israel verbleven we in het hotel The Seven Arches op de Olijfberg. Vanzelf maakten we op de berg ook wel eens een korte wandeling en zo gebeurde het dat ik eens het terrein opliep waar de zogenaamde ‘Hemelvaartskapel’ was. Daar zou de Heere Jezus zijn laatste voetstappen op aarde hebben gezet en zegenend Zijn handen over Zijn discipelen hebben uitgestrekt om Zijn wondere werk als Zaligmaker te gaan voltooien. Hij ging naar het binnenste heiligdom, in de hemel der hemelen, om Zijn verdiensten bij de Vader voor te stellen, zoals de hogepriester op de Grote Verzoendag zijn offerande bracht in het Heilige der Heiligen. Als we daar in de geest bijgebracht worden, zullen er rijke vertroostingen zijn. Maar daarvoor hoef je niet bij die kapel te komen. Een Arabier zag mij naderen en kwam op me toe om een aantal shekels in ontvangst te nemen om me voor de toegang te laten betalen. Ik heb me omgekeerd, niet omdat ik dat geld niet kon missen, maar omdat ik grote weerstand voelde om zogenaamde ‘heilige plaatsen’ te bezoeken. Toen ik terug in Vlaardingen waar ik toen woonde, de zondag erop over de hemelvaart preekte uit onze Heidelberger Catechismus, ervoer ik dat Christus daar wil zijn, waar Zijn kinderen samenkomen en door het werk van de Heilige Geest mocht ik toen Christus met een oog van geloof aanschouwen, wat ik zo op de Olijfberg niet ervaren had.