In de graftuin

In de graftuin

Is hier het graf
waar eens mijn Heiland lag,
gewonden in de doeken van de dood,
terwijl Hij toch
hem overwonnen had,
toen Hij zijn macht geen enk’le weerstand bood?

Was hier de hof
die Jozef heeft gekocht
om er te rusten tot de komst van Hem,
Die werd verwacht
en komen zou met macht,
de Davidszoon, hier in Jeruzalem?

Hij is hier niet,
want Hij is opgestaan!
Zijn macht was sterker dan die van de dood.
Want Hij voldeed
door in Gods recht te staan,
waardoor Hij ons de levensweg ontsloot.

Er is een weg
voor doden uit hun graf
en Christus roept u daarom op te staan.
Niet onze kracht,
maar wel de Zijne kan
u op de weg der zaligheid doen gaan.

Zoek Hem hier niet,
Die Zich niet tonen zal,
als men van hout of steen verwachting heeft,
maar zoek Hem in
Zijn Woord, zoals Hij wil;
daar vindt u Hem, Die leeft en leven geeft.

Toelichting
In het eerste couplet gebruikte ik de vorm van een vraag. Want het is niet zeker dat dit de exacte plaats is, waar de Heere Jezus in het graf lag. De nadruk mag vallen op het feit dat Hij de dood overwon, toen Hij zich daarin overgaf. De dood werd gedood door de dood van Christus. Jozef dacht hier na zijn dood Christus te verwachten, maar hij mocht hem bij zijn leven leren kennen. De weg naar het eeuwige leven is ontsloten doordat Christus Gods recht genoegdoening gaf en de straf voor de gegevenen van de Vader voldeed. Door Zijn verdiensten kunnen dode zondaren op de weg der zaligheid worden gebracht en het eeuwige leven krijgen. Zijn kracht is genoegzaam om tot leven te roepen en Zijn roepstem komt tot ons, als we Zijn Woord horen. Dan moeten we Hem niet zoeken waar men in Israel zogenaamd ‘heilige plaatsen’ aanwijst, maar waar Hij op wees in Zijn Woord, toen Hij sprak: Onderzoekt de Schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen (Joh. 5:39).