Onze hulp is in de Naam des Heeren

BEVESTIGINGSDIENST VAN DS. C.J MEEUSE

door ds. J. Karels 

op 10 september 1997

Exodus 4:12:

En nu ga henen, en Ik zal met uw mond zijn, en zal u leren, wat gij spreken zult.

EEN BEMOEDIGING VOOR HULPELOZEN

INTREDEDIENST 

van ds. C.J. Meeuse

op 10 september 1997

Ps. 124:8:

Onze hulp is in de Naam des HEEREN, Die hemel en aarde ge­maakt heeft.

GODS TROUW VOOR ONTROUWEN

Predikatie door ds. C.J. Meeuse

op 14 september 1997

Ps. 146:6b:

Die trouwe houdt in der eeuwigheid.

DE WERKEN VAN GODS HANDEN

Predikatie door ds. C.J. Meeuse

op 21 september 1997

 Psalm 138:8c 

… en laat niet varen de werken Uwer handen.