Een leugendrank

Het is een opmerkelijk verschil dat christenen in West-Europa het gebruik van alcohol over het algemeen niet afwijzen, terwijl dit door christenen in Oost-Europa of in Afrika meestal wel gebeurt. Het zal er waarschijnlijk mee te maken hebben dat wij alcoholische dranken vaak als genotmiddel gebruiken en het genieten ervan niet met Bijbelse argumenten kunnen verbieden. Als de alcohol evenwel alleen maar moet dienen om de gedachten te benevelen of zelfs mensen buiten hun zinnen te brengen in dronkenschap, dan is er maar één houding mogelijk en dat is: verbieden van het gebruik. In Oost-Europa heb ik helaas dikwijls gezien dat mensen alleen alcohol gebruiken – of eigenlijk: misbruiken – om zichzelf in dronkenschap te verliezen. 

Onder ons kom je het tegen dat sommigen zich in de uitgaanswereld te buiten gaan aan alcoholgebruik. Jongelui, maar soms ook ouderen, komen op plaatsen waar ze niet horen en drinken er meer dan goed voor hen is. Wordt het niet meer toegestaan om aan het verkeer deel te nemen, dan is er ook een grens overschreden voor normaal menselijk verkeer en daarmee een Bijbelse grens omdat men zich onder een ongeoorloofde macht laat brengen (1 Kor. 6:12).

Nu is het ook opmerkelijk dat er zoveel gelogen wordt over de hoeveelheid drank die genuttigd wordt (het is overigens alles behalve nuttig…) en ook over de bekwaamheid die men dan nog denkt te hebben om zich normaal te gedragen. Zowel naar de ene als naar de andere kant doet men de waarheid heel gemakkelijk geweld aan en daarom is er maar één woord geschikt om dit verschijnsel aan te duiden: het woord ‘liegen’. Al vele malen heb ik de ‘zuipers’ – om dit Bijbelse woord hier maar te gebruiken – betrapt op grove leugens en ik kan niet anders concluderen dan dat de alcohol voor hen kennelijk een leugendrank is. Het heeft mij geleerd om iemand die veel alcohol gebruikt, niet meer te vertrouwen.

Wat blijkt het in de praktijk voor veel mensen moeilijk te zijn om het goede met mate te genieten en geen afgoderij te plegen met wat geoorloofd is.  Laten we toch sober zijn als het om alcoholgebruik gaat en niet meer dan een consumptie gebruiken en anders liever helemaal geen.Wie zich eenmaal te buiten gegaan is aan alcohol kan vaak tot een geoorloofd gebruik niet meer komen en moet er zich daarom helemaal van onthouden.

C.J. Meeuse