Een goed voorbeeld van zedigheid

In ons huwelijksformulier wordt een bruid gevraagd ‘in alle zedigheid en eerbaarheid, zonder wereldlijke pracht, te wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld der zedigheid moogt geven.’ Dat voorbeeld van zedigheid geeft nogal eens te denken als het in de zomer weer warmer wordt en je ziet dan onze meisjes en vrouwen steeds schraler gekleed gaan.

Pas hoorde ik van enkele van onze studenten nog dat ze begeerden in hun wereldse omgeving een voorbeeldig christelijk leven te leiden en daar ben je dan blij mee. Dat zouden we allemaal moeten doen. De vraag is dan: Hoe doe je dat? Naastenliefde in de praktijk  zal ongetwijfeld proberen goed te doen en in je leven zichtbaar te maken wat God ons voorhoudt. Zeker heeft dat vooral ook betrekking op je doen en laten en je spreken en zwijgen. We mogen ons alle dagen wel bezinnen op wat de Heere daarin van ons vraagt. Maar zou het geen betrekking hebben op de manier waarop we ons kleden? Moeten we van moslims gaan leren wat Gods wil inzake zedigheid is? Is Gods Woord niet duidelijk genoeg? Paulus schrijft dat de vrouwen zichzelf ‘in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid’ moeten versieren en ook ‘door goede werken’, ‘hetwelk de vrouwen betaamt die de godvruchtigheid belijden’, schrijft hij erbij (1 Tim. 2:9,10). Petrus noemt als versiersel voor de vrouw: ‘de verborgen mens des harten, in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest, die kostelijk is voor God’ (1 Petr. 3:3,4).Het is een schande voor het christendom en een oorzaak van smaad en verachting van de zijde van moslims dat zogenaamde christelijke vrouwen en meisjes er vaak zo onzedelijk bijlopen. Laten vaders en moeder de eerbaarheid van hun dochters bewaken en vooral: Laat meisjes en vrouwen ook in hun kleding tonen dat ze leven willen naar het Woord van God. Wie bij de bruid van Christus gaat behoren, zal ongetwijfeld gekleed willen gaan naar Zijn wil.

C.J. Meeuse