Thomas Boston in Oekraïne

Er gebeurt meer in Oekraïne dan wat we horen van de burgeroorlog en de vreselijke aanval op een vliegtuig van de burgerluchtvaart. De honderden doden en het ontzaglijke leed dat ermee gepaard gaat, mogen ons wel aangrijpen. In onze gebeden gedenken we de rouwdragenden, maar we bidden ook of er harten geploegd worden voor het zaad van Gods Woord. En het strooien van dit zaad mag gelukkig nog doorgaan. 

Niet iedereen in onze gemeenten weet dat verschillende deputaatschappen actief zijn in dit land. Onze deputaatschap voor Israël werkte er al ongeveer vijftien jaar en heeft er contacten met name met de Messiasbelijdende gemeente in Zhitomir en de posten daar omheen. Twee weken geleden mocht ik er, samen met ds. Silfhout, een dag lesgeven aan de ambtsdragers.  Ds. Silfhout handelde over ethische onderwerpen en zelf heb ik les gegeven over Thomas Boston en er ’s avonds gepreekt. Bij de lessen heb ik eerst het leven van Boston behandeld, met verwijzing naar zijn uitvoerige Memoires. Vervolgens zijn zijn voornaamste werken besproken, zoals De kunst om mensen te vangen, Het kromme in het Levenslot, zijn becommentarieerde uitgave van Het merg van het Evangelie van Fisher, zijn boek over Berouw en zijn standaardwerk over Het Verbond der Genade (in het Nederlands uitgegeven door Comrie en later door ds. Kersten). Het uitvoerigst stond ik stil bij De Viervoudige Staat, het boek dat de komende tijd met de ambtsdragers daar behandeld wordt door middel van lessen die gemaakt worden via e-mail (e-learning).  We zijn blij met de mogelijkheid om daar ook in deze omstandigheden verder te mogen gaan met het werk. Bij de lessen waren ook twee voorgangers van de gemeente van Simferopol, op de Krim. Het boek De Viervoudige Staat is in het Russisch uitgegeven door ons deputaatschap voor Bijbelsverspreiding. Zij werken dus ook in Oekraïne. Wij verzorgen zelf wel uitgaven voor onze contacten, maar maken ook dankbaar gebruik van hun uitgaven. Verder hebben we hier ook een goede samenwerking met ons deputaatschap voor Bijzondere Noden. Dit deputaatschap steunt het werk van de soepkeukens, die georganiseerd zijn door de Messiasbelijdende gemeente van Zhitomir.  Als u in de gelegenheid bent om steun te geven aan het werk in Oekraïne vanuit onze gemeenten (misschien wilt u wel net zoveel aan liefdadigheid uitgeven als aan uw vakantie) dan mag ik u de volgende gironummers wel onder de aandacht brengen. Voor de steun aan de Messiasbelijdende gemeente kunt u geld overmaken naar ons deputaatschap voor Israël: IBAN: NL49ABNA0461863723; voor het deputaatschap Bijzondere Noden: IBAN: NL52INGB0000307447; voor het deputaatschap Bijbelverspreiding: IBAN NL81RABO0322422329. Bij voorbaat al heel hartelijk dank voor uw steun aan dit werk.