Begrip in Oekraïne

In de achterliggende week ben ik drie dagen naar Oekraïne geweest. Opmerkelijk was het begrip voor de negatieve houding van Nederland ten aanzien van het referendum over het voorgestelde verdrag met dit land. Onze vrienden daar zijn van mening dat het voor beide landen een slechte zaak is als de banden met de EU te nauw worden aangehaald. Zou er een vrij personenverkeer komen dan zijn beide landen er slecht mee, zo werd ons meegedeeld. Uit hun land zal veel potentieel naar West-Europa reizen om daar te gaan werken en dat is voor hen een aderlating. In West-Europa krijgt men er de zoveelste stortvloed van arbeidskrachten bij die werkeloosheid kunnen bevorderen of wel van uitkeringen willen leven. Ook daar is men van mening dat het land gediend is met een positieve beïnvloeding in de strijd tegen de initiatiefloosheid en de corruptie. De evangelieverkondiging, waarvoor we ook deze reis ondernamen, werpt een zegen af die het beste zoekt voor een samenleving die wankelt en dreigt in te storten zonder een goede moraal.

We hebben overigens ook een opmerkelijk getuigenis mogen horen in Korosten, een plaats niet ver van Tsjernobyl. We kwamen daar (ds. Baaijens, Johannes Schot en ik) om eerst in een soepkeuken die door onze diaconieën wordt bekostigd, met de mensen daar te spreken over een geestelijke honger en de weg te wijzen naar de vervulling daarvan door het Brood uit de hemel. De behoeftigen die we daar helpen zijn merendeels nog niet kerkelijk meelevend en we mogen niet helpen zonder Woordverkondiging ook aan hen. Daarna hebben we de gemeente bezocht om een Bijbelstudie te houden over Jesaja 53. Ds. Baaijens heeft daar gesproken en ook Zenja, een ouderling uit Zhitomir. Tot slot was er tijd voor een gesprek over Gods leiding in ons leven en we hebben de vraag in hun midden gelegd of God tegenslagen en allerlei zorgen in ons leven ten goede kan doen meewerken. Dat werd bevestigend beantwoord, allereerst door een vrouw die vertelde haar man en haar schoondochter door de kernramp verloren te hebben. Daar vertelde een andere vrouw hoe zijn er ziek door geworden was, maar hoe God haar ook in die weg met Zijn Woord in aanraking heeft gebracht. Ze heeft niet alleen lichamelijk een zware weg gehad, maar ook geestelijk een weg van bekering gekregen, die heel haar leven heeft veranderd en vernieuwd. De wijze waarop ze dit mocht vertellen maakte op ons een diepe indruk, Je bemerkt dan hoe in zo’n ontzettend arme omgeving de grootste rijkdom die we op aarde krijgen kunnen, op waarde wordt geschat. En hoe wonderlijk is Gods voorzienig bestuur: zo’n verschrikkelijke ramp kan Hij gebruiken om mensen te bekeren. Het is vroeger door die vreselijk vliegramp bij Tenerife ook gebeurd. Toen ik honderd kilometer en twee en een half uur later (want de weg was ontzettend slecht) aan een aantal kinderen uit ontspoorde gezinnen de gelijkenis van het verloren schaap mocht vertellen en spreken over de enige Goede Herder, waren daar nieuw indrukken van. Het zijn slechts handjes zaad die we daar strooien, maar de Heere kan het zegenen voor heel hun leven. Mensen uit de gemeente van Zhitomir maken wekelijks deze barre tochten over onbegaanbare wegen, maar we zijn er weer diep van doordrongen dat we verwonderd mogen zijn dat we dit werk mogen steunen. We hebben onze weg naar Emilchino vervolgd, waar we ook in een Bijbelstudiegroep een goede ontmoeting hadden, om via Novograd-Volinskiy te middernacht weer in Zhitomir terug te keren. Gemeenten die iets willen zien van het werk dat we hier doen, mogen vragen of er iemand van ons deputaatschap een avond wil komen om erover te vertellen. Het zal ongetwijfeld de diaconale collecten voor dit doel goed doen, maar wat belangrijker is: het mag dienen om Gods Woord te brengen in plaatsen die je kunt rekenen tot ‘de einden der aarde’.