Publicaties Ds. C.J. Meeuse

Welkom op deze website, waarop je gegevens vindt over verschillende publicaties van mijn hand, zowel uit het verleden als van recente datum. De aanleiding voor deze website is de wens om de 176 meditaties over Psalm 119, die voor me uitgetypt zijn, te publiceren, terwijl een uitgave daarvan wellicht niet rendabel zou zijn. Daarnaast kan het ook dienstig zijn voor leesdiensten hier enkele preken te publiceren. Verder schreef ik veel columns over diverse onderwerpen die misschien voor iemand nuttig kunnen zijn. Wellicht is het aardig om ook een plaats in te ruimen voor ervaringen van het werk onder het Joodse volk. Regelmatig hoop ik ook een gedicht met een korte bespreking te plaatsen. Tot slot kan ik hier verwijzingen geven naar uitgaven die nog verkrijgbaar zijn bij de boekhandel. Ik hoop dat je op enigerlei wijze hiermee geholpen wordt, maar bovenal dat het mag dienen voor de drie zaken die de begeerten van ons hart moeten weergeven: de eer van Gods Naam, de komst van Zijn Koninkrijk en het doen van Zijn wil

"Al sla ik naar de bergen 't oog
en zoek ik overal
in 't aardse tranendal,
dan is toch God, Die heem'len hoog
en 't aardrijk heeft geschapen,
alleen mijn Hulp en Wapen."

Psalm 121 vers 1 berijming ds. C.J. Meeuse
Ds. C.J. Meeuse Avatar